Aos dous lados do mostrador

Cartotec xestiona e tramita expedientes catastrais de tipo físico e xurídico para diferentes concellos. Coñecemos con detalle os procedementos técnicos e xurídicos necesarios ante Catastro, o Rexistro da Propiedade e a Notaría.

    Algún proxecto en mente, problemas co catastro? Déixanos o teu contacto e chamámoste sen compromiso