Cartolibro

O CartoLIBRO® INVENTARIO DE FINCAS XEOLOCALIZADO

O CartoLIBRO® é un produto exclusivo de Gabinete Cartotec que reúne toda a información das túas propiedades. Inclúe a medición con GPS de todas as fincas, planos de detalle e certificado de coordenadas dos marcos. Preséntase en formato papel e dixital, con este último elabórase o arquivo GML para a validación positiva por Catastro conforme á nova Lei de Catastro Inmobiliario (Lei 13/2015). Todos os arquivos e documentos son válidos para Catastro, Notaría e Rexistro da Propiedade.
Co CartoLIBRO poderás coñecer a superficie real das fincas, a posición xeográfica dos marcos, ademais de facilitar as xestións e transmisións das túas propiedades nos casos de venda, permuta, doazóns e herdanzas, así como, o cobro das subvencións e por expropiacións.
Solicita o teu CartoLIBRO® en papel e en formato dixital AQUI.

    Algún proxecto en mente, problemas co catastro? Déixanos o teu contacto e chamámoste sen compromiso