Catastro app

Nova aplicación “Catastro app”

O Catastro e a Secretaría Xeral da Administración Dixital poñen en funcionamento unha aplicación dispoñible para dispositivos IOS e Android que permite ter na túa man toda a información relativa aos inmobles da túa propiedade.

catastroapp

Esta aplicación é de uso persoal, sendo necesario para acceder á información de todos os inmobles a Cl@ve PIN, Cl@ve permanente ou certificado electrónico.

Tamén se poderá acceder mediante DNI e a referencia catastral dun inmoble do que sexas titular, pero só poderas ver a información relativa a ese inmoble.

catastroapp

Entre os servizos que ofrece esta ferramenta destacan:

– notificacións de avisos catastrais: permite coñecer o estado dos procedementos catastrais e aviso de alteracións que afecten á túa parcela.

– visualización de inmobles nun mapa: mapa coa cartografía catastral onde se reflicten as túas propiedades.

ubicación GPS: xeolocalización das parcelas (hai que ter en conta a precisión do dispositivo móbil que se verá afectada por moitas circunstancias).

croquis de parcela: permite croquizar a túa parcela, engadindo fotos dos marcos.

valor das terras: poderase consultar o valor das terras dos cultivos ou aproveitamentos máis representativos en cada zona.

Sen dúbida é unha ferramenta moi interesante dende o punto de vista do usuario, permitindo ter acceso rápido a toda a información catastral.

    Algún proxecto en mente, problemas co catastro? Déixanos o teu contacto e chamámoste sen compromiso