Vértices xeodésicos

Nesta ocasión queremos achegarvos a un concepto que ao mellor non vos sona moito pero que, se camiñades ou practicades algún deporte por zonas montañosas, seguro que tedes visto este elemento fundamental das redes xeodésicas: o vértice xeodésico.

A xeodesia é a ciencia que estuda a forma e as dimensións da Terra, sendo unha parte fundamental da mesma a determinación dunha serie de puntos sobre a superficie terrestre mediante coordenadas.

Unha rede xeodésica está constituída por unha serie de triángulos, cuxos vértices son puntos convenientemente escollidos sobre o terreo, unidos entre sí polas visuais que os enlazan mutuamente, cunhas coordenadas que serven para poder realizar a cartografía do territorio.

Vértice Xeodésico “O Pilar”

Nos anos 80 procedeuse á reconstrucción da antiga rede xeodésica creada nos anos 50 do S.XIX, reorganizando a Rede en dúas partes: Rede de Primeira Orde (RPO), cunha lonxitude entre os vértices dos triángulos de entre 30 – 40 km, e a Rede de Orde Inferior (ROI), cunha lonxitude media de 7 km. A Rede Xeodésica Nacional por Técnicas Espaciais (REGENTE) formouse nos anos 90 para implementar o sistema europeo terrestre de referencia (ETRS89) como sistema de referencia oficial en España, establecendo unha rede de altísima precisión.

Os vértices xeodésicos son a “monumentalización da Rede Xeodésica”, cunhas dimensións que varían en función do tipo de rede da que forman parte. Os vértices da Rede ROI teñen unha base cadrada de 1 metro de lado e un pilar cilíndrico de 1,2 m de 30 cm de diámetro, mentres que os vértices que forman parte da Rede RPO contan cunha base de 3 metros de lado e o pilar cilíndrico que se ubica enriba dela ten un diámetro de 40 cm, sendo tamén de 1,2 m de alto.

Vértice Geodésico

Vértice Xeodésico “O Farelo”

Pero… por qué eran tan importantes os vértices xeodésicos? Grazas a eles era posible “anclar” a cartografía ao territorio, permitindo enlazar, por exemplo, unha medición dunha parcela coa cartografía existente.

A día de hoxe a súa utilización quedou en desuso debido ao Servizo de Posicionamento en Tempo Real (SPTR), que nos proporciona, en tempo real e sen a necesidade de desprazarse a un vértice xeodésico, as coordenadas dun punto cunha precisión centimétrica. Este sistema está basado nos datos de máis de 200 estacións GNSS que, con conexión a internet, permite correcións en tempo real que aumentan a precisión da toma de datos en campo.

Máis info sobre as Redes Xeodésicas na web do IGN.

No seguinte mapa represéntanse os vértices xeodésicos da contorna de Melide.

geodesico melide

    Algún proxecto en mente, problemas co catastro? Déixanos o teu contacto e chamámoste sen compromiso