Blog

27 Xuño, 2022
PR-G 259 Ruta dos Montes do Bocelo - Teito da Coruña
Sendeiro homologado pola FGM que une os municipios de Melide e Toques polo Coto do Pilar, o "teito" da Coruña
8 Xuño, 2022
A Pedra en Seco
Nesta entrada queremos dar a coñecer un tipo de técnica construtiva moi empregada e de seguro que tes visto na nosa contorna: a “Pedra en Seco”
15 Novembro, 2021
Plusvalía
O imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana é un tributo directo que grava o incremento de valor que experimenten estes terreos e se poña de manifesto como consecuencia da transmisión da ...
15 Outubro, 2021
Valor de referencia
O valor de referencia dun inmoble é o resultado da análise dos prezos de todas as compraventas de inmobles que se realizaron ante fedatario público, non superando o valor de mercado por serlle de aplicación un factor de minoración na súa determinación.
10 Setembro, 2021
Cando é necesario medir unha finca?
Levar a cabo a medición dunha finca e comezar un procedemento de subsanación de discrepancias pode ser necesario en numerosas ocasións. Así, tanto se ...
7 Xullo, 2021
Estación meteorolóxica de Melide
Unha estación meteorolóxica rexistra diariamente os datos de diferentes variables que posteriormente son analizados. En Melide atópase unha das máis de 160 estacións que Meteogalicia ten por toda a Comunidade.
21 Xuño, 2021
Qué é a certificación forestal?
A certificación forestal componse de dous procesos vinculados entre sí: a certificación da xestión forestal sostible e a certificación da cadea de custodia. Ambos procesos garantizan a xestión sostible...
26 Abril, 2021
Distancias mínimas que deben respectar as novas plantacións forestais
No presente artigo descríbense as distancias mínimas que deben respectar as novas repoboacións forestais en Galicia segundo a Lei de Montes e a súa posterior modificación pola Lei 3/2018.
18 Febreiro, 2021
Notificación Catastro
En datas recentes, dende a Xerencia Rexional do Catastro estanse remitindo notificacións de dous tipos: “ACORDO DE BAIXA DE BEN INMOBLE” e “ACORDO DE NOTIFICACIÓN DE VALOR CATASTRAL”, ambas relacionadas coa actualización da cartografía catastral.
23 Xaneiro, 2021
Vértices Xeodésicos
Nesta ocasión queremos achegarvos a un concepto que ao mellor non vos sona moito pero que, se camiñades ou practicades algún deporte por zonas montañosas, seguro que tedes visto este elemento fundamental das redes xeodésicas: o vértice xeodésico.

    Algún proxecto en mente, problemas co catastro? Déixanos o teu contacto e chamámoste sen compromiso