Arquitectura

Dentro do noso compromiso co medio rural e o territorio, entendemos que ter unha casa adecuada, equipada con todas as comodidades e integrada na súa contorna, é esencial para atraer a xente a este medio.

Partindo desta filosofía, apostamos pola rehabilitación como un proceso fundamental para poñer en valor o importante parque das casas deshabitadas ou envellecidas que existen no noso país. O noso coñecemento das características e funcionalidades da casa tradicional galega, así como das técnicas e materiais máis adecuados á realidade territorial, climática e ambiental do país, convértennos nunha opción ideal para abordar proxectos de recuperación de edificios antigos, sempre adaptados ás necesidades e intereses de cada cliente.

inmueble

Do mesmo modo, tamén abordamos o deseño e construción de novas edificacións. Dende residencias privadas até refuxios ou obras singulares, comprometéndonos sempre coa integración e respecto polo medio ambiente, co obxetivo de lograr o máximo confort para os nosos clientes, tanto locais como internacionais.

Tamén levamos a cabo outros traballos como a creación de parques, o deseño de xardíns e estudos de integración paisaxística adaptados á realidade do noso entorno. Planificamos plans de reordenación e integración rural e urbana, estudos sobre centros de poboación e deseño de estradas.

O noso equipo de arquitectos, arquitectos técnicos, topógrafos e interioristas está preparado para ofrecer solucións integrais para promotores locais e estranxeiros . Acompañamos cada proxecto desde o primeiro momento para que o cliente teña a tranquilidade de que nos encargamos de toda a documentación e trámite e que teña as máximas garantías legais e de calidade para a súa construción.

topografia

En todo o traballo arquitectónico ofrecemos un servizo integral e personalizado para a realización de ambos proxectos e para o posterior control de obras. Buscamos a calidade do deseño e da construción en cada proxecto para aportar un valor engadido e diferenciado que garanta a máxima satisfacción do cliente.

Ademáis ofrecemos outros servizos relevantes como a elaboración de Certificados de Eficiencia Enerxética, obrigatorios para a venda ou aluguer de calquera inmoble dende a entrada en vigor do Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos edificios.

etiqueta eficiencia energética

A eficiencia enerxética fai referencia ao consumo de enerxía, calculado ou medido, que se estima necesario para satisfacer a demanda enerxética dun inmoble nunhas condicións normais de funcionamento e ocupación, e inclúe, entre outras cousas, a enerxía consumida en calefacción, a refrixeración, a ventilación, a produción de auga quente sanitaria e a iluminación.

Ofrecemos

Proxectos de nova edificación e de reforma e rehabilitación de todo tipo de edificacións: particulares e colectivas

Levantamento topográfico de parcela e replanteo e seguimento de obra

Certificados de superficies e antigüidade

Certificados final de obra

Certificados de eficiencia enerxética

Estudos sobre os núcleos de poboación

Proxectos de urbanización e adecuación

Plans de reordenamento e integración rural e urbana

Infografías e renderizados

Escaneado láser 3D de edificacións

Deseño de interiores e mobiliario

Proxectos de parques, deseño de xardíns e estudos de integración paisaxística

Ver máis

    Algún proxecto en mente, problemas co catastro? Déixanos o teu contacto e chamámoste sen compromiso