Blog

7 Xullo, 2021
Estación meteorolóxica de Melide
Unha estación meteorolóxica rexistra diariamente os datos de diferentes variables que posteriormente son analizados. En Melide atópase unha das máis de 160 estacións que Meteogalicia ten por toda a Comunidade.
21 Xuño, 2021
Qué é a certificación forestal?
A certificación forestal componse de dous procesos vinculados entre sí: a certificación da xestión forestal sostible e a certificación da cadea de custodia. Ambos procesos garantizan a xestión sostible...
26 Abril, 2021
Distancias mínimas que deben respectar as novas plantacións forestais
No presente artigo descríbense as distancias mínimas que deben respectar as novas repoboacións forestais en Galicia segundo a Lei de Montes e a súa posterior modificación pola Lei 3/2018.
18 Febreiro, 2021
Notificación Catastro
En datas recentes, dende a Xerencia Rexional do Catastro estanse remitindo notificacións de dous tipos: “ACORDO DE BAIXA DE BEN INMOBLE” e “ACORDO DE NOTIFICACIÓN DE VALOR CATASTRAL”, ambas relacionadas coa actualización da cartografía catastral.
23 Xaneiro, 2021
Vértices Xeodésicos
Nesta ocasión queremos achegarvos a un concepto que ao mellor non vos sona moito pero que, se camiñades ou practicades algún deporte por zonas montañosas, seguro que tedes visto este elemento fundamental das redes xeodésicas: o vértice xeodésico.
4 Xaneiro, 2021
Numeración Concello de Ribadumia
A comezos do ano 2020 o Concello de Ribadumia decidiu poñerse en contacto con Gabinete Cartotec para darlle solución á caótica numeración das vivendas e parcelas do concello, poñendo fin a unha situación que viña provocando numerosos problemas dende facía anos.
22 Outubro, 2020
O Valor Catastral e o I.B.I.
O Imposto de Bens e Inmobles (I.B.I.) é un tributo municipal de pago obrigatorio para todos os propietarios que teñan a seu nome no Catastro algún ben inmoble; vivenda, piso, casa, etc Este imposto calcúlase en base ao valor catastral ...
22 Outubro, 2020
Servizo de Catastro en Ribadumia
O Concello de Ribadumia, en colaboración con Gabinete Cartotec, ofrece o servizo de Catastro á súa Veciñanza. O servizo de Catastro é un beneficio mutuo entre o Concello e a Veciñanza.
17 Setembro, 2020
Representación Gráfica Alternativa
Logo da reforma da Lei Hipotecaria, aprobada pola Lei 13/2015, de 24 de xuño, é necesario unha RGA para a inscrición das fincas no Rexistro da Propiedade. En Gabinete Cartotec contamos coa experiencia suficiente na realización de RGAs, xestionando o ciclo total, dende a medición da parcela afectada, a correcta representación gráfica en Catastro, e a súa inscrición no Rexistro da Propiedade.
27 Decembro, 2018
Cartotec estrea imaxe de marca
Cartotec muda a súa web e estrea nova imaxe despois de tres anos, para dar inicio a unha etapa de expansión nacional e internacional no eido da xestión territorial.

    Algún proxecto en mente, problemas co catastro? Déixanos o teu contacto e chamámoste sen compromiso