Blog

26 Abril, 2021
Distancias mínimas que deben respectar as novas plantacións forestais
No presente artigo descríbense as distancias mínimas que deben respectar as novas repoboacións forestais en Galicia segundo a Lei de Montes e a súa posterior modificación pola Lei 3/2018.
18 Febreiro, 2021
Notificación Catastro
En datas recentes, dende a Xerencia Rexional do Catastro estanse remitindo notificacións de dous tipos: “ACORDO DE BAIXA DE BEN INMOBLE” e “ACORDO DE NOTIFICACIÓN DE VALOR CATASTRAL”, ambas relacionadas coa actualización da cartografía catastral.
23 Xaneiro, 2021
Vértices Xeodésicos
Nesta ocasión queremos achegarvos a un concepto que ao mellor non vos sona moito pero que, se camiñades ou practicades algún deporte por zonas montañosas, seguro que tedes visto este elemento fundamental das redes xeodésicas: o vértice xeodésico.
4 Xaneiro, 2021
Numeración Concello de Ribadumia
A comezos do ano 2020 o Concello de Ribadumia decidiu poñerse en contacto con Gabinete Cartotec para darlle solución á caótica numeración das vivendas e parcelas do concello, poñendo fin a unha situación que viña provocando numerosos problemas dende facía anos.
22 Outubro, 2020
O Valor Catastral e o I.B.I.
O Imposto de Bens e Inmobles (I.B.I.) é un tributo municipal de pago obrigatorio para todos os propietarios que teñan a seu nome no Catastro algún ben inmoble; vivenda, piso, casa, etc Este imposto calcúlase en base ao valor catastral ...
22 Outubro, 2020
Servizo de Catastro en Ribadumia
O Concello de Ribadumia, en colaboración con Gabinete Cartotec, ofrece o servizo de Catastro á súa Veciñanza. O servizo de Catastro é un beneficio mutuo entre o Concello e a Veciñanza.
17 Setembro, 2020
Representación Gráfica Alternativa
Logo da reforma da Lei Hipotecaria, aprobada pola Lei 13/2015, de 24 de xuño, é necesario unha RGA para a inscrición das fincas no Rexistro da Propiedade. En Gabinete Cartotec contamos coa experiencia suficiente na realización de RGAs, xestionando o ciclo total, dende a medición da parcela afectada, a correcta representación gráfica en Catastro, e a súa inscrición no Rexistro da Propiedade.
27 Decembro, 2018
Cartotec estrea imaxe de marca
Cartotec muda a súa web e estrea nova imaxe despois de tres anos, para dar inicio a unha etapa de expansión nacional e internacional no eido da xestión territorial.
27 Decembro, 2018
Aos dous lados do mostrador
Cartotec xestiona e tramita expedientes catastrais de tipo físico e xurídico para a Provincia de Pontevedra e diferentes concellos. Coñecemos con detalle os procedementos técnicos e xurídicos necesarios ante Catastro, o Rexistro da Propiedade e a Notaría.
27 Decembro, 2018
Unha nova ruta de sendeirismo para o Ulla
As Asociacións O Noso Lar e As Rigueiras xunto co Concello de Santiso, encomendaron a Cartotec o proxecto e a execución dunha ruta de sendeirismo homologada de 40 km (Sendeiro da Beseña - PRG226). Unha ruta de sendeirismo homologada financiada con fondos europeos LEADER que xestiona o GDR.

    Algún proxecto en mente, problemas co catastro? Déixanos o teu contacto e chamámoste sen compromiso